Publikacje > Umowa pożyczki – kiedy VAT, kiedy PCC ?

Udzielenie pożyczki przez podmiot, który działa w charakterze podatnika VAT, jest świadczeniem usługi pośrednictwa finansowego, która jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi o zwolnieniu z VAT usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Jeśli więc udzielający pożyczki udziałowiec w zakresie swojej działalności ma określone udzielanie pożyczek, to udzielenie pożyczki powiązanej spółce będzie czynnością opodatkowaną VAT, korzystającą jednocześnie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Problemem może być jednak udzielenie pożyczki jednorazowo przez podmiot, który w przedmiocie działalności nie zgłosił dokonywania tego typu transakcji. Wśród organów podatkowych nie ma jednolitego stanowiska jak potraktować tego rodzaju czynność. Różne stanowiska prezentowane są także w orzecznictwie. Z tego też powodu gdy pożyczka udzielona przez udziałowca ma charakter okazjonalny i nie mieści się w zakresie prowadzonej przez niego działalności uzasadnione jest wystąpienie o interpretację indywidualną.

Rozstrzygnięcie czy udzielenie pożyczki podlega VAT, ma zasadnicze  znaczenie dla określenia czy dana umowa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia bowiem z podatku czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w sytuacji gdy określona umowa podlega ustawie o podatku od towarów i usług to wówczas nie podlega ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli wyłączenie z podatku VAT nie znajdzie zastosowania to umowa pożyczki udzielona przez wspólnika spółki kapitałowej korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o PCC. Zgodnie z tym przepisem zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych są pożyczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

create company

Zakładasz firmę?

doradzimy, pomożemy
ZUS, NIP, REGON

news count

Publikacje

15 pozycji

Newsletter

Chce otrzymywać na swój E-mail co tydzień przydatne porady od GESTOR.