Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Jakość świadczonych usług gwarantowana jest wpisem na listę doradców podatkowych (nr 05679) oraz Świadectwem Kwalifikacyjnym Ministra Finansów (nr 6337/97) uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych. Ponadto nasza firma objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym

Księgowość

 • Księgi handlowe

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych
ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych
sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji, plików JPK i innych
wymaganych przepisami prawa informacji.
sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych)
sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)
sporządzanie sprawozdań statystycznych
bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
wyprowadzanie zaległości w księgowaniu

 • Książka przychodów i rozchodów

prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych
ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji, plików JPK i innych
wymaganych przepisami prawa informacji.
sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT)
sporządzanie sprawozdań statystycznych
bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
wyprowadzanie zaległości w księgowaniu

 • Ryczałt

prowadzenie ewidencji ryczałtowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym
prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych
ustalanie wysokości zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy
sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji, plików JPK i innych
wymaganych przepisami prawa informacji.
sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT)
sporządzanie sprawozdań statystycznych
bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
wyprowadzanie zaległości w księgowaniu

Kadry i płace

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
 • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów zleceń i umów o dzieło
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń.
 • sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-4R) i informacji o uzyskanych dochodach (PIT-11)
 • doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz płatników składek ZUS
 • reprezentowanie klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi

Nadzór księgowy

Nadzór księgowy to alternatywa dla obsługi księgowej obejmująca comiesięczną weryfikację ksiąg
na miejscu u Klienta. Podstawowe zadania związane z prowadzeniem księgowości realizowane są
przez klienta we własnym zakresie a biuro przejmuje na siebie obowiązki głównego księgowego.
Na zakres obowiązków biura wynikających z nadzoru księgowego składa się:

 • weryfikacja dokumentacji księgowej prowadzonej w siedzibie klienta pod względem zgodności z przepisami prawa
 • weryfikacja poprawności ujęcia operacji gospodarczej w księgach rachunkowych
 • weryfikacja ewidencji prowadzonych dla celów rozliczania podatku VAT
 • weryfikacja ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych
 • pomoc w przygotowaniu lub sporządzanie deklaracji podatkowych
 • pomoc w przygotowaniu lub sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych)
 • pomoc w przygotowaniu lub sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • pomoc pracownikom działu księgowości Klienta.
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
„Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek dochodowy”

Albert Einstein

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.