Nadzór księgowy

Nadzór księgowy to alternatywa dla obsługi księgowej obejmująca comiesięczną weryfikację ksiąg na miejscu u Klienta. Podstawowe zadania związane z prowadzeniem księgowości realizowane są przez klienta we własnym zakresie  a  biuro przejmuje na siebie obowiązki głównego księgowego. Na zakres obowiązków biura wynikających z nadzoru księgowego składa się:

  • weryfikacja dokumentacji księgowej prowadzonej w siedzibie klienta pod względem zgodności z przepisami prawa
  • weryfikacja poprawności ujęcia operacji gospodarczej w księgach rachunkowych
  • weryfikacja ewidencji prowadzonych dla celów rozliczania podatku VAT
  • weryfikacja ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych
  • pomoc w przygotowaniu lub sporządzanie deklaracji podatkowych
  • pomoc w przygotowaniu lub sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych)
  • pomoc w przygotowaniu lub sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • pomoc  pracownikom działu księgowości Klienta.
  • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
create company

Zakładasz firmę?

doradzimy, pomożemy
ZUS, NIP, REGON

news count

Publikacje

15 pozycji

Newsletter

Chce otrzymywać na swój E-mail co tydzień przydatne porady od GESTOR.