Publikacje > „Nowa” stara metoda kasowa.

Zmiany zasad rozliczania podatku VAT należnego przy metodzie kasowej.

Od stycznia 2013 roku dzięki ustawie deregulacyjnej tzw. mali podatnicy mogą na nowych zasadach korzystać z metody kasowej przy rozliczaniu VAT. To oznacza, że mogą oni wstrzymać się z rozliczeniem podatku do czasu, kiedy otrzymają częściową lub całkowitą zapłatę od kontrahenta. Do 15 stycznia takie przedsiębiorstwa mają czas, by w urzędzie skarbowym zadecydować, czy chcą od początku tego roku korzystać z metody kasowej. Wyboru dokonują składając formularz VAT-R. Po tym terminie przejście na metodę kasową jest również możliwe. W tym celu należy zawiadomić właściwy urząd skarbowy do końca miesiąca a właściwie kwartału, który poprzedza okres, od którego firma zamierza tę metodę stosować, gdyż wybór metody kasowej oznacza jednocześnie obowiązek kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług.

Inną opcją jest metoda memoriałowa, w której obowiązek zapłaty podatku powstaje wraz z wystawieniem faktury, niezależnie od uzyskania płatności.

Na czym polegają zmiany w metodzie kasowej od 2013 roku ?

Od 1 stycznia 2013 roku podatnik, który wybrał metodę kasową ma obowiązek odprowadzenia podatku należnego VAT z tytułu wystawionej faktury dopiero w momencie, gdy otrzyma należności wynikającej z tej faktury. Do momentu gdy kontrahent nie zapłaci za fakturę podatnik nie odprowadza podatku należnego. Likwidacji uległ więc termin 90 dni, który upływał od momentu wydania towaru, a po którym bez względu na to czy podatnik otrzymał należność czy nie, musiał odprowadzić podatek należny. Ten obowiązek w przypadku sprzedaży na rzecz podatników VAT czynnych znika. W przypadku otrzymania częściowej zapłaty podatnik ma obowiązek odprowadzić podatek VAT proporcjonalnie do uregulowanej części należności.

W przypadku, gdy kontrahent nie jest podatnikiem VAT czynnym, skorzystanie z tej metody rozliczania nie jest możliwe. Dla takich transakcji ustawa wprowadza 180-dniowy termin na rozliczenie podatku od towarów i usług, bez względu na to czy należność została uregulowane czy też nie.

Warto zaznaczyć, że kontrahent otrzymując fakturę od podatnika rozliczającego się metodą kasową do momentu uregulowania należności nie ma prawa odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze.

create company

Zakładasz firmę?

doradzimy, pomożemy
ZUS, NIP, REGON

news count

Publikacje

15 pozycji

Newsletter

Chce otrzymywać na swój E-mail co tydzień przydatne porady od GESTOR.