Publikacje > Faktury elektroniczne w 2013 roku

Złagodzono wymogi formalne.

Możliwość wystawiania odbiorcy faktur elektronicznych nadal wymaga akceptacji nabywcy. Jednakże od pierwszego stycznia 2013 roku przepisy nie wskazują, w jaki sposób taka akceptacja musi zostać wyrażona. Tym samym obecnie dopuszczalne jest wyrażenie zgody ustnie. W związku z tym wystawca nie musi posiadać pisemnej zgody odbiorcy by wystawić mu i przesłać fakturę elektroniczną.
Wymaganą przepisami autentyczność pochodzenia, integralność oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a towarem. To strony ustalą, w jaki sposób zostanie to zapewnione.

create company

Zakładasz firmę?

doradzimy, pomożemy
ZUS, NIP, REGON

news count

Publikacje

15 pozycji

Newsletter

Chce otrzymywać na swój E-mail co tydzień przydatne porady od GESTOR.