Publikacje > Terminy wystawiania faktur w 2013 roku.

Podstawowy termin wystawiania faktur nie uległ w 2013 roku zmianie

Podstawowy termin wystawiania faktur nie uległ w 2013 roku zmianie. Fakturę nadal wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Podatnikom pozostawiono nadal możliwość wystawiania faktur w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, gdy wystawca określa na fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży. Taką fakturę należy wystawić nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.
Nowością jest możliwość wprowadzona od 2013 roku dająca podatnikom możliwość wystawiania jednej faktury dokumentującej kilka odrębnych dostaw lub usług, które nie mają charakteru ciągłego. W takim przypadku skrócono jednak termin wystawiania takich faktur. Można je wystawić najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. Nie zawsze będzie to korzystne dla podatnika, gdyż może to przyspieszyć moment powstania obowiązku podatkowego.

create company

Zakładasz firmę?

doradzimy, pomożemy
ZUS, NIP, REGON

news count

Publikacje

15 pozycji

Newsletter

Chce otrzymywać na swój E-mail co tydzień przydatne porady od GESTOR.