Publikacje > Odsetki od pożyczki w prawie podatkowym.

Odsetki od pożyczki nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów wcześniej niż w momencie ich zapłaty lub ich kapitalizacji, która podatkowo traktowana jest na równi z zapłatą.

Sposób ujęcia odsetek od pożyczki zależy od jej przeznaczenia. Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odsetek od pożyczek zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Odsetki naliczone w okresie realizacji inwestycji związanej z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego zwiększają wartość początkową tej inwestycji i zaliczane są do kosztów podatkowych dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne.

Należy jednak pamiętać o dodatkowym ograniczeniu dotyczącym uznawania za koszt uzyskania przychodów podatkowych odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza).

create company

Zakładasz firmę?

doradzimy, pomożemy
ZUS, NIP, REGON

news count

Publikacje

15 pozycji

Newsletter

Chce otrzymywać na swój E-mail co tydzień przydatne porady od GESTOR.