Publikacje > Zwrot VAT za materiały budowlane

Od 2014 roku ulga pozostanie na zasadzie praw nabytych.

Tylko do końca 2013 r. będzie obowiązywać ustawa umożliwiająca ubieganie się o zwrot VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych.

 

Jednak osoby, które nabędą to prawo do końca 2013 r., nie zostaną go pozbawione od 1 stycznia 2014 r.Zachowają swoje prawo do zwrotu. System zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z: budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, oraz remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.

create company

Zakładasz firmę?

doradzimy, pomożemy
ZUS, NIP, REGON

news count

Publikacje

15 pozycji

Newsletter

Chce otrzymywać na swój E-mail co tydzień przydatne porady od GESTOR.